Vectio sp. z o.o. ul. Wielicka 42 lok. 70, 02-657 Warszawa, NIP 7811844497